Blogue

Mapa do Patrimonio de Padrón

Igrexa de Santa María de Herbón

Igrexa románica da segunda metade do século XII que foi mandada construír polo Arcebispo Xelmírez. Consta dunha soa nave de planta rectangular e de considerable altura, con contrafortes para reforzar os muros. Leva sancristía acaroada ao muro norte e o tellado vai a dúas augas con cuberta de tella curva. Amosa na fachada unha portada… Seguir lendo Igrexa de Santa María de Herbón

Mapa do Patrimonio de Valga

Igrexa de Santa Cristina de Campaña

Figura en varios documentos antigos, como na concesión que Xelmírez fai a favor do Convento de San Martiño Pinario en 1115 (Sanctam Christinam de Campania cum suis adjuntionibus), ou no testamento de 1131 que Odairo Afonso lega a favor do seu presbítero Pedro (Ad Petro, presbytero de Campania). A datación alto-medieval desta igrexa podería ter… Seguir lendo Igrexa de Santa Cristina de Campaña

Mapa do Patrimonio de Pontecesures

Fábrica de Leite de Pontecesures

O 1 de febreiro de 1938 constituíse Industria Lechera Penisular Sociedad Anónima (ILEPSA) e o 16 de agosto de 1939 inaugurouse a primeira fabricación de leite condensada. Pola súa situación á beira do Ulla, a fábrica permitía a carga e descarga da madeira para as caldeiras, a folla de lata para os envases e dos… Seguir lendo Fábrica de Leite de Pontecesures