Blog

Mapa do Patrimonio de Pontecesures

Cruceiro de San Lázaro

Cruceiro do tipo de crucifixo con plataforma cuadrangular de dous chanzos e pedestal cuadrangular con gran chafrán. O varal ten un arranque cuadrangular e recadrado con desenvolvemento octogonal. Ten distintas figuras como a de San Lázaro sobre unha peaña, unha persoa en actitude orante (posiblemente un enfermo), e os elementos da paixón: escada, coroa de… Continue reading Cruceiro de San Lázaro

Mapa do Patrimonio de Valga

Capela dos Martores

Templo construído sobre outro orixinal anterior á cristianización. O edificio actual, do século XVII, consta de planta rectangular e muros de cachotería, agás o da portada, que é de perpiaños e posúe un campanario. Segundo a teoría do bispo Don José Guerra Campos, natural de Ames, no seu traballo Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro… Continue reading Capela dos Martores

Mapa do Patrimonio de Dodro

Brañas de Laíño

As Brañas de Laíño é un das zonas húmidas máis grandes de Galicia, cunha riqueza medioambiental de primeira magnitude, protexida pola Rede Natura 2000 (Sistema Fluvial Ulla-Deza). Teñen unha importante variedade de flora e fauna presentando exemplares en perigo de extinción e endemismos da Península Ibérica como o Emberiza shoeniclus subsp. lusitanica. Nas súas xunqueiras,… Continue reading Brañas de Laíño

Mapa do Patrimonio de Valga

Igrexa de Santa María de Xanza

Segundo M. Murguía (1888, p. 621), a igrexa foi consagrada por Xelmírez a comezos do século XII, na mesma data de consagración das demais igrexas da xurisdición iriense, téndose aproveitado na súa construción materiais dunha igrexa anterior. O Museo de Pontevedra garda, procedentes desta igrexa, un capitel e un fuste de columna de mármore branca,… Continue reading Igrexa de Santa María de Xanza

Mapa do Patrimonio de Dodro

Pazo do Marqués de Bendaña

O Pazo do Marqués de Bendaña estaba cinguido por un bosque de piñeiros e carballos. Atribúeselle a creación a Marcos Fandiño. Destacaba a torre, de planta rectangular que o presidía, sobre o patio de honra das casas que o rodeaban. Era unha valiosa mostra do barroco galego, en concreto compostelán. Tiña unha balconada que corría… Continue reading Pazo do Marqués de Bendaña